Personalia

Naam:           D.R. Glass (Daan)

Carrière

Sinds 2005:  Rechtbank Den Haag, rechter (strafrecht, civiel recht)

2004 – 2005: Rechtbank Den Haag, rechter-plaatsvervanger / gerechtsauditeur

1998 – 2004: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, rechtbank Amsterdam / parket Amsterdam, rechterlijk ambtenaar in opleiding en in dat kader rechter-plaatsvervanger en plaatsvervangend officier van justitie (buitenstage bij Lexence Advocaten te Amsterdam)

Huidige nevenfunctie(s)

Sinds 2018:  Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), docent