Personalia

Naam:           H. Steenhuis (Hendrik)

Carrière

Sinds 2006:   Rechtbank Den Haag, strafrechter

1978 – 2006: Belastingdienst, verschillende functies
 

Huidige nevenfunctie(s)

Sinds 2008:   Lid van de klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten