Reactie van het Openbaar Ministerie (OM) op de op 3, 4 en 5 november door de verdediging gepresenteerde wensen tot nader onderzoek – deel 3. 

Schorsing tot 12:00 uur.