Nederlands rechtssysteem

De rechtszaak MH17 is een strafzaak die plaatsvindt in Nederland volgens Nederlands procesrecht.

Een strafzaak in Nederland

                         

Nederland is een rechtsstaat. In een rechtsstaat gaan strafbare feiten niet alleen de dader en het slachtoffer aan, maar de hele samenleving. Daarom worden mensen die verdacht worden van een strafbaar feit door de overheid in het openbaar vervolgd.

Lees meer

Nieuwe wetten

                         

Om het berechten van de verdachten in Nederland mogelijk te maken zijn er nieuwe wetten aangenomen. De wetten zijn nodig vanwege de unieke aard van de rechtszaak MH17.

Lees meer

Juridische begrippen

                         

Een aantal belangrijke juridische begrippen in een strafzaak in Nederland zijn uitgelegd.

Lees meer