Door de beslissing van de rechtbank van 2 november jongstleden om de termijn waarbinnen de getuige Muchkaev dient te worden gehoord, te verlengen tot 10 februari 2022, kan de bespreking door de rechtbank van het onderzoek nog niet worden afgerond.

De toelichting door het Rechtsbijstandsteam (RBT) op de vorderingen van de benadeelde partijen wordt op 8 december 2021 behandeld. Tevens zal besproken worden wanneer het requisitoir van het Openbaar Ministerie (OM) en het pleidooi van de verdediging kan plaatsvinden.

Als op korte termijn alsnog kan worden vastgesteld dat het niet redelijkerwijs te verwachten is dat de getuige voor 10 februari 2022 zal worden gehoord, dan zal het requisitoir van het OM op de al eerder in december geplande reservedagen (van 20 tot en met 24 december 2021) kunnen plaats vinden.

In dat geval kan de verdediging volgens de eerder gegeven planning het pleidooi voeren en kan ook de verdere voorlopige planning worden gehandhaafd. Zie voor die voorlopige planning het resumé van de dag van 6 september 2021.