Procedure rechtszaak MH17

Het Nederlands strafprocesrecht kent een vast stramien. In de tijdlijn ziet u de procedure van de rechtszaak MH17, van meest naar minst recent stadium.

Dagvaarding

Oproep om voor het gerecht te verschijnen

Het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de personen te vervolgen die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerstorten van het vliegtuig MH17 in Oost-Oekraïne. De officieren van justitie zullen namens het OM een dagvaarding naar de verdachten sturen.

Volledig bericht
Eerste zitting

Meestal een pro-forma- of een regiezitting

De eerste zitting in een grote strafzaak zoals deze, is meestal een pro-forma- of regiezitting om onder andere de stand van zaken in het onderzoek te inventariseren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag of het dossier compleet is en ook over welk onderzoek nog moet worden verricht.

Volledig bericht
Inhoudelijke behandeling

Onderzoek of de feiten bewezen zijn

Op enig moment volgt de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak MH17. Bij deze behandeling staan voor de rechtbank zoals in elke strafzaak meerdere vragen centraal. Zo moet de rechtbank eerst onderzoeken of de dagvaarding geldig is, of de rechtbank bevoegd is en of het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging heeft mogen overgaan. Als dat allemaal in orde is, gaat de rechtbank onderzoeken of de verdachte het strafbare feit of de strafbare feiten heeft gepleegd, of hij/zij daarvoor strafbaar is en zo ja, of hij/zij een straf of maatregel kan of moet krijgen en zo ja, welke.

Volledig bericht
Uitspraak

Beslissing van de rechters

Na de inhoudelijke behandeling gaan de rechters met elkaar in overleg om tot een beslissing te komen. De rechters zetten daarna hun beslissing op papier en doen gewoonlijk na 14 dagen op een zitting uitspraak.

Volledig bericht
Huidige processtap

Het proces is nog niet gestart

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft op 19 juni 2019 bekend gemaakt 4 verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerstorten van vlucht MH17 te gaan vervolgen.

Volledig bericht