Tijdlijn rechtszaak MH17

De tijdlijn toont belangrijke stappen in de rechtszaak MH17.

Datum nog niet bekend

Uitspraak

Na de inhoudelijke behandeling gaan de rechters met elkaar in overleg om tot een beslissing te komen. De rechters zetten daarna hun beslissing op papier.

Volledig bericht
Datum nog niet bekend

Inhoudelijke behandeling

Op enig moment volgt de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak MH17. Bij deze behandeling staan voor de rechtbank zoals in elke strafzaak meerdere vragen centraal. Zo moet de rechtbank eerst onderzoeken of de dagvaarding geldig is, of de rechtbank bevoegd is en of het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging heeft mogen overgaan. Vervolgens gaat de rechtbank onderzoeken of de verdachte het strafbare feit of de strafbare feiten heeft gepleegd, of hij/zij daarvoor strafbaar is en zo ja, of hij/zij een straf of maatregel kan of moet krijgen en zo ja, welke.

Volledig bericht
9 maart 2020

Eerste zitting

De eerste zitting vindt plaats op 9 maart 2020. In een grote strafzaak zoals deze, is dit meestal een pro-forma- of regiezitting om onder andere de stand van zaken in het onderzoek te inventariseren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag of het dossier compleet is en ook over welk onderzoek nog moet worden verricht.

Volledig bericht
Datum nog niet bekend

Dagvaarding

Het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de personen te vervolgen die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerstorten van het vliegtuig MH17 in Oost-Oekraïne. De officieren van justitie zullen namens het OM een dagvaarding naar de verdachten sturen.

Volledig bericht
Huidige stap

Het proces is nog niet gestart

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft op 19 juni 2019 bekend gemaakt 4 verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerstorten van vlucht MH17 te gaan vervolgen.

Volledig bericht
26 juni 2019

Rechters bekend gemaakt

Op 26 juni 2019 werden voor de behandeling van het MH17-proces 4 rechters benoemd, 3 behandelend rechters en 1 reserverechter.

Volledig bericht
19 juni 2019

Vervolgingsbeslissing

Het Nederlandse Openbaar Ministerie maakte op 19 juni 2019 bekend dat op basis van de door het JIT verzamelde feiten is besloten 4 verdachten te vervolgen die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerstorten van het vliegtuig MH17 in Oost-Oekraïne.

Volledig bericht
10 juli 2018

Wetten voor het berechten in Nederland

Om het berechten van de verdachten in Nederland mogelijk te maken werden er wetsvoorstellen gemaakt, waarmee alle partijen in de Eerste Kamer op 10 juli 2018 instemden.

Volledig bericht
7 juli 2017

Verdrag tussen Nederland en Oekraïne

Om het vervolgen en berechten in Nederland mogelijk te maken sloten Nederland en Oekraïne op 7 juli 2017 een verdrag voor internationale juridische samenwerking.

Volledig bericht
5 juli 2017

Besluit vervolgen en berechten in Nederland

De JIT-landen beslisten op 5 juli 2017 dat het eventueel vervolgen en berechten van verdachten in en door Nederland en volgens het in Nederland geldende recht plaatsvindt.

Volledig bericht
7 augustus 2014

Oprichting internationaal opsporingsteam

Diverse landen wilden opsporingsonderzoek doen en daarin samenwerken. Daarvoor werd op 7 augustus 2014 een Joint Investigation Team (JIT) opgericht, dat met het opsporingsonderzoek van start ging.

Volledig bericht
17 juli 2014

Crash vliegtuig MH17

Op 17 juli 2014 stortte in Oost-Oekraïne het vliegtuig met vluchtnummer MH17 neer. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven.

Volledig bericht